Polityka prywatności
Polityka Prywatności

Na stronach serwisu stratiba.pl używam plików cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Może to służyć personalizowaniu treści oraz analizowaniu ruchu w Internecie. Stratiba przetwarza dane osobowe w celu realizacji wymogów prawa.

RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO). RODO wprowadza zmiany w zasadach przetwarzania danych osobowych.

Dane Osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. W przypadku korzystania z mojej strony takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych zapisywanych w urządzeniu za pomocą którego korzystasz z Internetu.

Cel przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych możliwe jest na podstawie zapisów RODO lub innych aktów prawnych. Serwis stratiba.pl i usługi oferowane przez STRATIBA Michał Jasiński opierają się na następujących:

1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną.
Zapisując się na newsletter lub zawierając ze mną umowę o świadczenie usług z zakresu marketingu i doradztwa.

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
Twoje dane przetwarzam także wtedy, gdy wymaga tego ode mnie przepis prawa.

3. Twoja dobrowolna zgoda.
Jest potrzebna głównie w przypadku, gdy dostarczane są usługi marketingowe, także przez podmioty świadczące usługi na moją rzecz lub gdy, to ja świadczę takie usługi dla podmiotów trzecich. Taka zgoda obejmuje również działania które podejmuję z własnej inicjatywy, informując Cię o nowościach, czy ciekawych newsach. Udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i jeśli nie chcesz, nie musisz jej udzielać. Wówczas jednak nie będę mógł podjąć tych działań i nie otrzymasz informacji dodatkowych, o których wspomniałem wyżej. Twoje dane mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przeze mnie lub inny podmiot przetwarzający, działający na podstawie umowy ze mną jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu tam określonym, zgodnie z opisem powyżej.

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego interesu.

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest STRATIBA Michał Jasiński siedzibą w Milanówku przy ul. Sportowej 4/76. Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez wyznaczonego inspektora ochrony danych pod adresem michalpaweljasinski@gmail.com.

Przekazanie danych
Przekazane nam dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez STRATIBA Michał Jasiński lub podmioty realizujące na nasze zlecenie usługi, na które wyrażona została zgoda. Przekazywanie danych zwykle będzie następować w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą. Dane są także przekazywane organom publicznym (instytucjom uprawnionym do wglądu do danych osobowych) zgodnie z obowiązującym prawem.COOKIES
1. Większość stron internetowych zapisuje z poziomu przeglądarki internetowej (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, za pomocą którego łączysz się z Siecią, tzw. pliki "cookies". Moja strona, dalej będę posługiwać się określeniem „Serwis", także korzysta z tej możliwości.

2. Pliki „cookies" to pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu STRATIBA Michał Jasiński, Sportowa 4/76, 05-822 Milanówek.

3. Podmiotem który zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp jest operator Serwisu: STRATIBA Michał Jasiński siedzibą w Milanówku, ul. Sportowa 4/76, 05-822 Milanówek, NIP: 529-166-06-36 REGON: 141841753

4. Programy służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika (urządzeniu końcowym). Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one tak właśnie przechowywane. Każdy użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki, lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu, lub próbie zapisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

5. Jeżeli z jakiegoś powodu uznasz, że zapis plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili zmienić sposób ich obsługi lub wyłączyć dla konkretnej strony internetowej, lub dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.

6. Pliki cookies wykorzystywane są w Serwisie po to by:

a. tworzyć statystyki, które np. wspierają pozycjonowanie stron, ułatwiając dotarcie do niezbędnej użytkownikowi informacji;

b. zmienić wygląd lub wersję serwisu oraz jego dostosowanie do systemu operacyjnego czy też przeglądarki;

c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień, np. w zakresie regionu, z którego pochodzi użytkownik, wyglądu serwisu lub jego elementów;

e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

f. pliki cookies „stałe" (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki (zakończeniu sesji) - wygasają po roku) oraz pliki cookies „sesyjne" (pozostają zapamiętane w urządzeniu po zamknięciu przeglądarki - zakończeniu sesji, są stosowane do zapisywania informacji z sesji);

g. „analityczne" pliki cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

7. Korzystając z Serwisu możesz za pośrednictwem przeglądarki zainstalowanej na Twoim urządzeniu końcowym otrzymywać pliki cookies podmiotów, pochodzące od podmiotów trzecich takich jak: Google (pliki Google Analitics) oraz Facebook. Więcej informacji na temat tych plików cookies możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

Uprawnienia
Udzieloną zgodę można wycofać. Nie dotyczy to przypadków przetwarzania, gdzie zgoda nie była wymagana. Możesz także zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (poza przypadkami przetwarzania nie wymagającego zgody) lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Żądanie można również wnieść drogą elektroniczną, jednak w takim przypadku niezbędna będzie również osobista wizyta w siedzibie firmy w celu zweryfikowania tożsamościMade on
Tilda